Thomas Karlsson   Marianne Petersson

 

Vickes Glasbod

 

Ett övningsmaterial i bokföring med SPCS Bokföring.

 

Ny uppdaterad EU-BAS-version som används av 50 skolor.

 

Övningsmaterialet följer Vickes Glasbod under det första verksamhetsåret. Vicke hyr en lokal där han säljer glas, som han köper in från ortens glasbruk. Efter några månader anställs Tommy som medhjälpare i affären. Övriga kostnader som kan tänkas förekomma i en nystartad butik tas också med. Materialet omfattar 200 verifikationer inklusive bokslut.

 

Eleverna kan först kontera affärshändelserna manuellt och matar därefter in konteringarna i datorn. Efter varje månad görs en avstämning mot facit och ett antal frågor besvaras. Vissa enkla resonemang förs där gällande skatteregler berörs.

 

Materialet är uppbyggt som en självstudiekurs med klara och enkla instruktioner. Detta gör att varje elev kan arbeta i sin egen takt. När eleverna har fått grundläggande kunskaper i bokföring är detta ett utmärkt material för att stärka deras kunskaper på ett praktiskt, verklighetsanpassat och realistiskt sätt.

 

Elever i åk 2 och 3 E-grenen, HP åk 2 samt KomVux har testat övningsmaterialet. Samtliga elever har uppskattat materialet och tyckt att det varit roligt och lärorikt. Man kan dela upp arbetet mellan årskurserna på de ekonomiska programmen. Ett material som nästan är självgående!

 

Författare är Marianne Petersson, datalärare och bestsellerförfattare hos Liber samt Thomas Karlsson, lärare i företagsekonomi, småföretagskonsult och författare.

 

Försäljningspris med full kopieringsrätt och facit är 1350 kr exkl moms. Hör av dig om du vill ha mera information om materialet.