Quiz Ekonomiövningar - Snabbkurs i företagsekonomi.


Quiz Ekonomiövningar är ett datorbaserat utbildningsprogram - otroligt enkelt att använda. Detta gör att den minst datorvane person kommer igång med programmet på mindre än en minut.

Quiz Ekonomiövningar är interaktivt. Användarens tävlingsinstinkt väcks och motivationen för att inhämta kunskaper hålls på en hög nivå.

Quiz Ekonomiövningar kräver inga förkunskaper. Programmet kan användas i alla grupper som vill studera privat- och företagsekonomi. Lämpligt i intern företagsutbildning.

Quiz Ekonomiövningar förklarar mer än 200 ekonomiska begrepp. Användaren förstår lättare det ekonomiska språket.

Quiz Ekonomiövningar innehåller frågor av den typ som finns i det populära TV-programmet "Vem vill bli miljonär?". Fast i dataprogrammet Quiz förklaras det rätta alternativet.

Quiz Ekonomiövningar innehåller tio olika avsnitt om ekonomi. Introduktion, Privatekonomi del 1-2, Budgetering, Inköp, Försäljning, Ekonomiavd. arbete, Försäljning/marknadsföring och Kalkyl del 1-2.

Quiz Ekonomiövningars olika avsnitt är oberoende av varandra. Detta ger valfrihet att använda programmet i vilken ordning som helst.

Quiz Ekonomiövningars olika avsnitt innehåller vardera 29 olika mindre texter som följs av en fråga med fyra svarsalternativ. Programmet är som en liten lärobok i privatekonomi och företagsekonomi.

Quiz Ekonomiövningar kan användas gång på gång. De rätta svarsalternativen byter plats vid "omkörning".

Quiz Ekonomiövningar innehåller dessutom också skriftliga tester med lösningar.

Quiz Ekonomiövningar har testats på Komvux-elever, gymnasister samt i företagsinterna utbildningar. Det fungerar faktiskt på alla nivåer av utbildningar. Även högskolestudenter tycker att programmet är kul.

Beställ för endast 200 kr inklusive moms och porto. Vid företagslicens begär offert!