Utbildning

Mer än trettio års erfarenhet av vuxenutbildning inom komvux och företagsintern utbildning har gett mig möjlighet att producera kurser inom olika områden som håller mycket hög kvalitét.

Min utbildningsfilosofi är att utbildning skall vara rolig, omväxlande, effektiv och verklighetsförankrad.

Mina tidigare kunder har bland andra varit Kährs, IT-Flygt, Bong Ljungdahl, Munksjö, Sparbanken, Stagneliusskolan, Vilhelm Mobergsgymnasiet och Åkrahällskolan.

Jag har producerat utbildningsmaterial för Esselte och Liber AB samt på eget förlag.

Snart hundra gymnasieskolor  har varit och är mina kunder. Bland annat har jag under mer än tio år producerat diagnostiska prov i företagsekonomi. Mer än 30.000 gymnasie-elever har genomlidit dessa tester som sedan legat till grund för betygsättningen.

Klicka här för att se de olika utbildningsprodukter jag kan erbjuda!