PRIVATKONSULT
 

Civilekonom Thomas Karlsson
Prästslättsvägen 6,  7
tr
374 40 Karlshamn

Bankgiro: 5402-0581
Tel. 0454 - 311 53, mobil 070-5389588
E-mail:  thomas@privatkonsult.com

 

 
     

 

Senast uppdaterad: 2010-07-07

© Copyright MejkIT-UF
All rights reserved